Drobrowolne ubezpieczenie grupowe NNW dla uczniów w roku szkolnym 2022/23

Szanowni Rodzice, 

w roku szkolnym 2022/23 Rada Rodziców zdecydowała wybrać się ofertę TU TUZ Ubezpieczenia

Składkę w kwocie 55 zł należy opłacić do 10.10.2022 r. na rachunek o numerze:

55 2490 0005 0000 4100 6971 0089

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz numer klasy.

Ubezpieczenie działa 24h na całym świecie tj. w szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach.
tuz