Odpowiedzialność prawna nieletnich - spotkanie z Policją.
W dniu 10 marca 2022 roku policjantka asp. Daria Szydłowska z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii spotkała się z uczniami klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia.
W trakcie spotkania omówiona została przede wszystkim odpowiedzialność prawna nieletnich. Wszystko po to, aby uświadomić uczniom, że wraz z upływem lat,
zaczynają prawnie odpowiadać za popełniane czyny. Funkcjonariuszka opowiedziała młodzieży jakie czyny karalne najczęściej popełniają młodzi ludzie.

Jak się okazuje, bardzo często wolny czas spędzają w cyberprzestrzeni. Mają dostęp do materiałów prezentujących szkodliwe treści i wzorce zachowań.
Cyberprzemoc staje się coraz bardziej popularna. Dlatego tak ważne jest prowadzenie profilaktyki ukierunkowanej na ich bezpieczeństwo w wirtualnym świecie.
Uświadamianie młodym ludziom, że poza korzyściami jakie dają nowoczesne technologie, kryją się w nich także zagrożenia, których można uniknąć.
Niebezpieczne gry, hejtowanie, nawiązywanie kontaktu z nieznajomymi, dostęp do materiałów pornograficznych lub emanujących przemocą, to wciąż aktualne zagrożenia.
Omówiony został również problem dyskryminacji rówieśników.  

  img1img2