• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Szlachetna paczka 2016
    SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program pomocy, którego głównym założeniem jest idea przekazywania wsparcia bezpośredniego. Wtedy jest ono skuteczne, konkretne i sensowne. Nasza szkoła, jak co roku włączyła się w akcję Szlachetnej Paczki. W tym roku zbieramy rzeczy pierwszej potrzeby dla rodzin uczniów naszej szkoły, będących w trudnej sytuacji materialnej. Pomóż potrzebującym. Artykuły prosimy dostarczać do biblioteki szkolnej lub do pedagoga szkolnego pana Janusza Górki.