• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Projekt Materia baterii
20 października w świętochłowickiej Grocie odbył się finał ogólnopolskiego projektu "Materia baterii". Galę otworzył prezydent miasta Świętochłowice pan Dawid Kostempski.  Wśród zaproszonych gości znajdowali się m. in. przedstawiciele zarządu firm zaangażowanych w akcję, pani Agnieszka Pabis Koordynatorka Programu Szkoły dla Ekorozwoju oraz pani Agata Tkaczyk - osoba upoważniona do udzielania szczegółowych informacji o projekcie w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Pani Agnieszka Nurek oraz uczennice Dajana Siwek i Karolina Rombel odebrały dyplomy za wyróżnienie w konkursie na kampanię edukacyjno - promocyjną oraz za I miejsce w konkursie na spot reklamowy „Baterii mniej – Ziemi lżej”. Relacja z tego wydarzenia znajduje się także na stronie  www.facebook.com/miasto.swietochlowice