• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Mickiewiczowskie Dziady
            13 listopada pani Agnieszka Hejke zorganizowała wyjazd do Wrocławia do teatru na spektakl "Dziady". W wycieczce uczestniczyły kl. 4 TE, 2TL, 2TEH, 2TI wraz z polonistkami. Do cmentarnej kaplicy w środku nocy zakrada się grupa wieśniaków. Idą na Dziady. Idą spotkać bliskich zmarłych, raz jeszcze zapłakać po ich stracie, umocnić swą wiarę w ich szczęście wieczne....Celem tej sztuki, oryginalnego kolażu obrazów z "Dziadów" wileńsko - kowieńskich, wzbogaconego fragmentami scen z części III było przybliżenie nam młodym odbiorcom fenomenu mickiewiczowskiego dzieła. Reżyser osiągnął swój cel. Spektakl bardzo nam się podobał.
                                                                                                        Uczniowie kl. 4 TE