• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
PRAWO W SZKOLE
     14 listopada młodzież naszej szkoły miała możliwość uczestniczenia w spotkaniach z radcą prawnym Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. W ramach programu „Prawo w szkole”, prawnik – p. Robert Staszewski w ciągu 3 lekcji przeprowadził dla 16 klas naszej szkoły 1- godzinne prelekcje, w zakresie problemów prawnych towarzyszących młodzieży w życiu codziennym, takich jak: cyberprzemoc, odpowiedzialność karna i cywilna, problematyka ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego, praw konsumenta. Spotkania te podwyższyły świadomość prawną uczniów w omawianych zakresach, a praktyczne porady były wskazówkami dla uczniów, jak korzystać z prawa oraz jakie ograniczenia są z nim związane. Organizatorem zajęć była p. pedagog – Grażyna Prokopczyk.