• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Przeciwdziałamy uzależnieniom
8 grudnia 2017 gościliśmy w szkole prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Arka Noego” – pana Artura Amendę – instruktora terapii uzależnień, który w trakcie dwóch dwugodzinnych spotkań z 13-toma klasami, prowadził prelekcje na temat zgubnych skutków sięgania po środki psychoaktywne. Poprzez bardzo bezpośredni, szczery i ekspresyjny kontakt z młodzieżą, ukazał świadectwo swojego życia obarczonego konsekwencjami uzależnień w domu rodzinnym, a także przedstawił na filmie świadectwo jednej z wychowanek ośrodka, który prowadzi. Ukazał w bardzo poruszający sposób skutki nieodpowiedzialnego zachowania ludzi, wpłynął na sferę emocjonalną słuchaczy, dzięki czemu pozwolił zrozumieć znaczenie wartości, które powinny być priorytetem w życiu każdego młodego człowieka, takich jak : zdrowie, rodzina, szkoła. Pan Artur podkreślał też rolę wybaczenia, zwłaszcza w postawie wobec bliskich osób.
Spotkanie wywarło na uczestnikach duże wrażenie. Mimo humorystycznych akcentów i śmiechu, wprowadziło w zadumę, pobudziło do refleksji, a u wielu osób wycisnęło łzy. Oby było przestrogą dla tych, którzy bezmyślnie sięgają po alkohol, narkotyki i inne środki zmieniające świadomość.