• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Zdrowie – mój skarb
       W naszej szkole, od wielu lat szczególną uwagę poświęca się promocji zdrowia. Młodzież wykazuje ogromne zainteresowanie tą tematyką i mocno angażuje się w działania podejmowane w ramach realizacji zadań związanych z promocją zdrowego stylu życia. Sprawdzeniem ich wiedzy w tym zakresie był przeprowadzony 13 grudnia 2017 Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu i Żywieniu. Głównym celem konkursu było pogłębianie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania organizmu człowieka, zasad prawidłowego żywienia oraz systemów bezpieczeństwa żywności. W konkursie wzięło udział 32 uczniów. Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Anna Wasiluk i Barbara Wojciech. Laureatami tego konkursu zostali: I miejsce: Wiktoria Żurek kl.2 TEH II miejsce: Marta Pałka kl.2TEH, Dominik Monach kl. 1TL III miejsce: Weronika Dudek 2 TEH, Maciej Olszański 1TL