• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Spotkanie z przedstawicielkami PUP w Trzebnicy
       27 lutego 2018 r. w naszej szkole, odbyło się spotkanie klas 4TE, 4TL1, 4TL2, 4TH oraz 4TI z paniami Marzanną Gliszczyńską oraz Wiolettą Ręboch. Prelekcja dotyczyła ofert Powiatowego Urzędu Pracy kierowanych do młodzieży po ukończeniu szkoły. Spotkanie odbyło się na zaproszenie pani Agnieszki Nurek.