• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Drzwi Otwarte Politechniki Wrocławskiej
       15.03.2018 klasa 2TI wraz z panią Alicją Budzyń wybrała się na Drzwi Otwarte Politechniki Wrocławskiej. Uczniowie zapoznali się z ofertą Wydziału Elektroniki. Prezentację o tym Wydziale poprowadziła dr inż. Ewa Szlachcic. Dowiedzieliśmy się o oferowanych kierunkach studiów jak i możliwościach indywidualnego rozwoju studenta na tym Wydziale. Po prezentacji zostaliśmy oprowadzeni przez jedną ze studentek po laboratoriach i pracowniach, w których prowadzone są zajęcia. Pokazano nam pracownię, gdzie studenci zajmują się obróbką głosu. Dwie sale wygłuszone i odizolowane od działania fal, gdzie prowadzone są badania akustyczne . Zobaczyliśmy również salę akustyczną, gdzie stworzono warunki idealne do badania rozchodzenia się dźwięku. Uczestniczyliśmy także w wykładzie dr hab. inż. Grzegorza Sobonia za temat: "Lasery rządzą świat(ł)em. Historia, zastosowania i badania na Wydziale Elektroniki". Dowiedzieliśmy się z niego co to jest laser, jak jest zbudowany, jak działa i kto jest jego prekursorem i twórcą. Pan doktor powiedział również jakie są rodzaje laserów i do czego oraz gdzie są wykorzystywane. Na tym skończyliśmy nasze odwiedziny w murach Politechniki Wrocławskiej.