• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawcy” rozstrzygnięty
W miesiącu marcu br. naszej szkole odbył się konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawcy”. Do rywalizacji przystąpiło 19 uczniów technikum handlowego. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań. Pytania testowe sprawdzały wiedzę z zakresu towaroznawstwa, organizacji sprzedaży, sprzedaży towarów oraz podstaw działalności handlowej. W drugim etapie uczniowie prezentowali swoje umiejętności praktyczne: przygotowanie stoiska do sprzedaży, ustalenie ceny sprzedaży netto i brutto, metkowanie towarów, sporządzenie wywieszek cenowych, sprzedanie towarów zgodnie z zamówieniem klienta, obsługa sprzętu (metkownica, kasa fiskalna), wystawienie dokumentacji sprzedażowej. Konkurs był doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności praktycznych.
Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
I miejsce: Mateusz Mietełka z klasy 3 TEH z wynikiem 90,50%.
II miejsce ex aequo: Luiza Kowalska i Nikola Żuk z klasy 3 TEH z wynikiem 88,25%
III miejsce Monika Tarnowska z klasy 3 TEH z wynikiem z wynikiem 86,75%.
Serdeczne gratulacje! Konkurs dla sprzedawców przygotowały i przeprowadziły p. B. Suwała i J. Slansky.