• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Stop substancjom psychoaktywnym
     20 kwietnia zakończyła się w szkole realizacja programu profilaktyki uzależnień „Stop substancjom psychoaktywnym”, prowadzonego przez terapeutę uzależnień. Wzięły w nim udział wszystkie klasy pierwsze i drugie. Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową i miały na celu uświadomienie uczniom, jak łatwo w młodym wieku popaść w uzależnienie od różnych środków, oraz ukazanie zagrożeń i strat wynikających ze stosowania różnych substancji psychoaktywnych. Mamy nadzieję, że młodzież uczestnicząca w programie pozostawi w swojej świadomości wnioski, które powstrzymają Ją od bezmyślnego niszczenia sobie zdrowia i odbierania szansy na realizację marzeń. Oby postawienie na cenne wartości życiowe wzięło górę.