• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Drugi dzień X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery już za nami
      W dniu 16 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły z klasy: 1 TL1, 1 TIH, 2 TEH, 3 TEH, 3 TI, 3a i 3 B wraz z opiekunami wysłuchali prelekcji na temat bezpiecznych wyjaz-dów do pracy za granicę oraz warunków życia i pracy w wybranych państwach UE/EOG. Zostaliśmy się również zapoznani z działalnością EURES.
W kolejnym bloku tematycznym przedstawicielka Punkt Informacyjny Funduszy Eu-ropejskich z Wrocławia przedstawiła informacje dot. działalności PIFE oraz możliwości pozy-skania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej lub na rozszerzenie działalności już istniejącej.
Ciekawe i praktyczne informacje zakresu ubezpieczeń społecznych przekazała nam przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W tegorocznym X Ogólnopolskim Tygodniu Kariery mogliśmy uczestniczyć dzięki zaproszeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy. Dziękujemy.
W piątek – 19.10.2018 r. finał ekonomicznej gry symulacyjnej CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU.
Trzymajcie kciuki za naszych!!!!