• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
X Polonez Maturzystów Powiatu Trzebnickiego
       Już po raz 10 maturzyści w samo południe spotkali się na trzebnickim rynku, by na 100 dni przed maturą zatańczyć Poloneza. Korowód, w którym udział wzięli uczniowie szkół średnich Powiatu Trzebnickiego prowadzony był przez Panią Małgorzatę Matusiak - Starostę Powiatu Trzebnickiego. Zatańczyli także Pan Marek Długozima - Burmistrz Gminy Trzebnica, Pan Grzegorz Terebun - Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, Pani Anna Mądra - Kras - Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Trzebnickiego. Polonez na trzebnickim rynku to wydarzenie wyjątkowe i to nie tylko dlatego, że każdy kto bierze w nim udział, świetnie się bawi. Polonez przynosi bowiem szczęście na maturze. Wieść gminna niesie, że kto weźmie w nim udział może być pewien, że zda maturę. Jubileuszowego Poloneza przygotowali nauczyciele i uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 pod opieką Pani Anny Krzemieniec.