• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawcy” rozstrzygnięty!
        W marcu br. w naszej szkole odbył się konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawcy”. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z 2 i 3 klasy technikum handlowego oraz z klasy 3 A zasadniczej szkoły zawodowej.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę teoretyczną z zakresu towaroznawstwa, organizacji sprzedaży, sprzedaży towarów oraz podstaw działalności handlowej. W drugim etapie uczniowie prezentowali swoje umiejętności praktyczne: przygotowanie stoiska do sprzedaży, ustalenie ceny sprzedaży netto i brutto, metkowanie towarów, sporządzanie wywieszek cenowych, sprzedaż towarów zgodnie z zamówieniem klienta, obsługę sprzętu (metkownica, kasa fiskalna), wystawianie dokumentacji sprzedażowej.
Konkurs był doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności praktycznych. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Technikum Handlowe
I miejsce- Marlena Filip
II miejsce – Wiktoria Żurek
III miejsce – Radosław Fabrykowski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
I miejsce- Martyna Reptak
II miejsce – Daria Chmielewska
III miejsce – Dorota Ceglarska

Serdeczne gratulacje!
Konkurs dla sprzedawców przygotowały i przeprowadziły p. Dorota Janik, B. Suwała i J. Slansky.