• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłaty na Radę Rodziców
konto: 87 9591 0004 2001 0000 0912 0001
Rada Rodziców przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. Piotra Włostowica
ul. Żeromskiego 25,
55-100 Trzebnica
  Tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa.
Wysokość składki 50 zł.