• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Chłopska Szkoła Biznesu kolejny raz w naszej szkole
         3 października 2019 r. odwiedzili nas dorady z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu, aby zorganizować i przeprowadzić ekonomiczną grę symulacyjną CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU. W rozgrywkach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas 4 technikum PZS nr 2 w Trzebnicy, którzy wcielając się w role XVIII-wiecznych przedsiębiorczych rzemieślników z Andrychowa - tkaczy, kowali i piekarzy musieli się wykazać się wiedzą z zakresu funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, myśleniem strategicznym oraz umiejętnością negocjacji. Finał gry nastąpi podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniu 23.10.2019 r.