• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Wpłaty na ubezpieczenie uczniowskie na rok szkolny 2019/2020
Składkę w wysokości 50 zł należy wpłacać na konto 86 2490 0005 0000 4000 1563 8482 z dopiskiem w treści imię, nazwisko ucznia, klasa, nr polisy EDU-A/P 070516
Termin wpłat: 15.10.2019 
InterRisk TU S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa