• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Dziękujemy za udział w akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie
Po raz trzeci wzięliśmy udział w  akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.  Zebraliśmy 640 kg makulatury i na konto Klubu Gaja wpłaciliśmy 160 zł. Przez trzy lata zebraliśmy blisko 600 zł. Akcja ta, to próba zmiany postaw człowieka do otaczającego go świata, a szczególnie kurczących się zasobów naturalnych planety, a także pobudzanie wrażliwości na los zwierząt i naturalną chęć pomocy słabszym. To właśnie m. in. my, poprzez dołożenie małej cegiełki, przyczyniliśmy się do ratowania kolejnych koni, które znajdują nowy dom i opiekę.
Dziękuję wszystkim za udział w akcji. Agnieszka Nurek