LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W TRZEBNICY
Plan zajęć na pierwszy semestr 2017/2018
KLASA 2
L.P data zjazdu 16.09.2017 17.09.2017 23.09.2017 24.09.2017 07.10.2017 08.10.2017 21.10.2017 22.10.2017 04.11.2017 05.11.2017 18.11.2017 19.11.2017 25.11.2017 26.11.2017 09.12.2017 10.12.2017 16.12.2017 17.12.2017 13.01.2017 14.01.2017
nr zjazdu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
oddział A A A A A A A A A A A A A A A A   A A A
1 8.00 - 8.45 język obcy język obcy polski polski polski język obcy polski język obcy język obcy polski polski polski język obcy polski język obcy matematyka matematyka język obcy   język obcy
2 8.50 - 9.35 język obcy język obcy polski polski polski język obcy polski język obcy język obcy polski polski polski język obcy polski język obcy matematyka matematyka język obcy   język obcy
3 9.40 - 10.25 historia i sp język obcy polski polski polski język obcy polski język obcy język obcy polski polski polski język obcy polski język obcy matematyka matematyka język obcy   język obcy
4 10.30 - 11.15 historia i sp matematyka język obcy geografia polski polski geografia matematyka geografia geografia język obcy język obcy geografia język obcy polski język obcy język obcy geografia   język obcy
5 11.30 - 12.15 historia i sp matematyka język obcy geografia historia i sp polski geografia matematyka geografia geografia język obcy język obcy geografia język obcy polski język obcy język obcy geografia   matematyka
6 12.20 - 13.05 historia i sp matematyka język obcy geografia historia i sp polski geografia matematyka geografia geografia język obcy język obcy geografia język obcy polski język obcy język obcy geografia   matematyka
7 13.10 - 13.55 geografia polski geografia matematyka historia i sp   historia i sp geografia historia i sp matematyka historia i sp geografia   język obcy polski język obcy język obcy geografia   matematyka
8 14.00 - 14.45 geografia polski geografia matematyka historia i sp   historia i sp geografia historia i sp matematyka historia i sp geografia                
9 14.50 - 15.35 geografia polski geografia matematyka     historia i sp geografia historia i sp matematyka historia i sp geografia                
KLASA 3
L.P data zjazdu 16.09.2017 17.09.2017 23.09.2017 24.09.2017 07.10.2017 08.10.2017 21.10.2017 22.10.2017 04.11.2017 05.11.2017 18.11.2017 19.11.2017 25.11.2017 26.11.2017 09.12.2017 10.12.2017 16.12.2017 17.12.2017 13.01.2017 14.01.2017
nr zjazdu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
oddział B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
1 8.00 - 8.45 polski polski język obcy polski polski polski język obcy matematyka polski język obcy język obcy język obcy polski język obcy polski język obcy język obcy matematyka   matematyka
2 8.50 - 9.35 polski polski język obcy polski polski polski język obcy matematyka polski język obcy język obcy język obcy polski język obcy polski język obcy język obcy matematyka   matematyka
3 9.40 - 10.25 polski polski język obcy polski polski polski język obcy matematyka polski język obcy język obcy język obcy polski język obcy polski język obcy język obcy matematyka   matematyka
4 10.30 - 11.15 geografia język obcy geografia matematyka język obcy geografia polski geografia język obcy matematyka polski geografia język obcy matematyka język obcy matematyka matematyka język obcy   matematyka
5 11.30 - 12.15 geografia język obcy geografia matematyka język obcy geografia polski geografia język obcy matematyka polski geografia język obcy matematyka język obcy matematyka matematyka język obcy   język obcy
6 12.20 - 13.05 geografia język obcy geografia matematyka język obcy geografia polski geografia język obcy matematyka polski geografia język obcy matematyka język obcy matematyka matematyka język obcy    
7 13.10 - 13.55   matematyka   geografia   matematyka geografia   geografia geografia geografia matematyka geografia   geografia geografia geografia język obcy    
8 14.00 - 14.45   matematyka   geografia   matematyka geografia   geografia geografia geografia matematyka geografia   geografia geografia geografia geografia    
9 14.50 - 15.35   matematyka   geografia   matematyka geografia   geografia geografia geografia   geografia   geografia geografia geografia geografia