1TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55     religia-1/1 HD B5    
1 8:00- 8:45   matematyka MM B27 podst_inf-1/2 FU A19 matematyka MM B27  
2 8:50- 9:35   religia-1/1 HD B9 historia MD B18 gdw MF A52 informatyka-2/2 AH B22
3 9:40-10:25 j.angielski SA B15 j.polski KR B10 fizyka KM B6 mont_elsk-1/2 BA A5
adm_sso-2/2 MF A52
wf JJ H11
4 10:40-11:25 kultura SO B15 przedsięb. NA A6 j.angielski SA B10 napraw_utk-1/2 BA A5
adm_sso-2/2 MF A52
geografia KA A4
5 11:35-12:20 informatyka-1/2 KB B22
adm_sso-2/2 MF A52
chemia NA A6 j.niemiecki EG B17 eksp_urz_per-1/2 MF A52
eksp_urz_per-2/2 BA A5
j.polski KR B10
6 12:25-13:10 wf JJ H12 wf JJ H11 j.polski KR B10 biologia WB B5 przedsięb. NA A6
7 13:15-14:00 matematyka MM B27 e_dla_bezp WB B5 przyg_s_kp-1/2 FU A19
napraw_utk-2/2 MF A52
BHP AH B17 mont_elsk-1/2 BA A5
mont_elsk-2/2 MF A52
8 14:05-14:50 adm_sso-1/2 MF A52
przyg_s_kp-2/2 KB B22
  mont_elsk-2/2 MF A52 adm_sso-1/2 MF A52 adm_sso-1/2 MF A52
podst_inf-2/2 KB B22
Obowiązuje od: 30 września 2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-09-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum