• e-dziennik
  • moodle
  • quizlet
  • Transedu
Rekrutacja 2020 - zapraszamy na pokaz
pokaz
Rekrutacja 2020 - aktualne informacje
harmonogram
Szanowni Państwo, poniżej podajemy terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie - od 15 czerwca 2020 do 14 sierpnia 2020.
Terminy uzupełnienia wniosków:
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej: Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.
W tym roku rekrutacja będzie miała formę zdalną. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresami: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/ https://dolnoslaskie.edu.com.pl
Rekrutacja 2020/2021
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
TRZEBNICA, ul. Żeromskiego 25
tel. (071) 312-04-88, 312-04-85, faks 312-04-88
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http:www.pzs2-trzebnica.pl
Ogłasza nabór do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej dla absolwentów klasy ósmej na rok szkolny 2020/2021 w następujących szkołach:
5-LETNIE TECHNIKUM
• ekonomiczne
• handlowe
• informatyczne
• logistyczne
• technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
3-LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
• sprzedawca
• wielozawodowa - różne zawody np.: blacharz samochodowy, cukiernik, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji, sanitarnych, murarz – tynkarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, rolnik, mechatronik, automatyk, stolarz, tapicer, wędliniarz, mechanik – monter maszyn i urządzeń, magazynier- logistyk i wiele innych.
Uczniowie klas wielozawodowych wyjeżdżają na 4-tygodniowe kursy w każdym roku nauki. Kursy są częściowo odpłatne.

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęciu do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia decydować będą:
Punkty możliwe do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego mnoży się przez 0,35
b) matematyki mnoży się przez 0,35
c) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,30

Punkty za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) z języka polskiego,
b) z matematyki,
c) z języka obcego(w przypadku dwóch języków brana pod uwagę jest ocena lepsza),
d) z geografii ( technikum ekonomiczne, handlowe, logistyczne oraz szkoły branżowej),
e) z informatyki (technikum informatyczne, technikum grafiki i poligrafii cyfrowej ).
Sposób przeliczania na punkty ocen ze świadectwa:
a) ocena: celujący - 18 punktów,
b) ocena: bardzo dobry - 17punkt6w,
c) ocena: dobry - 14 punktów,
d) ocena: dostateczny- 8 punktów,
e) ocena: dopuszczający - 2 punkty.
Punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty,
c)  punkty za konkursy i zawody maksymalnie 18 punktów.

WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o przyjęcie do szkoły.
• 3 zdjęcia.
• Zaświadczenie lekarskie przemysłowej służby zdrowia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
• Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
• Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
• Ewentualne orzeczenie kwalifikacyjne lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
• Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na naukę zawodu (dotyczy kandydatów do Szkoły Branżowej I stopnia).
• Umowa o praktyczną naukę zawodu (dotyczy kandydatów do Szkoły Branżowej I stopnia). Umowę należy podpisać z dniem 1. września.
• Kandydaci-laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat uczniowski
(budynek A, pokój nr 14), tel. 312-04-88, 312-04-85.
strona internetowa: www.pzs2-trzebnica.pl
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31