Rada Rodziców
Drodzy rodzice,
wpłaty na rzecz Rady Rodziców prosimy kierować bezpośrednio na konto:
Bank Spółdzielczy Trzebnica nr konta: 87 9591 0004 2001 0000 0912 0001