Historia szkoły
P
oczątki szkolnictwa zawodowego w Trzebnicy sięgają pierwszych lat powojennych. W latach 1947-1950 istniała Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa w Trzebnicy. Kolejny okres tworzenia szkół zawodowych przypada na lata sześćdziesiąte. W związku z utworzeniem w mieście filii wrocławskiego PAFAWAGu (1964 r.) rozpoczęła pracę szkoła przyzakładowa, która początkowo mieściła się w budynku Liceum Ogólnokształcącego, przy ulicy Wojska Polskiego, skąd została przeniesiona do budynku przy ulicy Wolności (obecnie księdza Dziekana Bochenka). Klasy zawodowe o specjalności mechanizator rolnictwa organizował także Państwowy Ośrodek Maszynowy. Powstała również szkoła prowadzona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego. W 1966 r. Szkoła Zasadnicza przy POMie przyjęła 40 uczniów, PBRol - 70 uczniów, Pafawag - 129 uczniów. W 1967 r. Zasadnicza Szkoła Budowlana przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego. Obiekt został wybudowany przez PBRol w Trzebnicy. W pierwszym roku nauki przyjęto 90 uczniów, którzy kształcili się w zawodzie murarz. Młodzież uczyła się w pięciu gabinetach w budynku A, natomiast w budynku B znajdował się internat dla 150 wychowanków. W 1982 roku obiekt przejęło Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W tym samym roku nastąpiło połączenie wszystkich placówek szkolnictwa zawodowego w Trzebnicy i został utworzony Zespół Szkół Zawodowych.
W
skład Zespołu weszły następujące szkoły: - ZSZ Dokształcająca - ZSZ Przyzakładowa PAFAWAG - ZSZ Przyzakładowa PBRol - Filia ZSZ Ogrodniczej w Bierutowie - Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących 1 września 1982 r. rozpoczęło naukę 540 uczniów w zawodach: tokarz, ślusarz, spawacz, mechanik maszyn rolniczych, aparatowy przetwórstwa owoców i warzyw, murarz, monter instalacji budowlanych, ogrodnik, sprzedawca oraz klasy wielozawodowe. Młodzież uczyła się w 17 salach lekcyjnych. W 1986 r. rozpoczęto nadbudowę piętra w budynku A, którą zakończono 15 stycznia 1990 r. Przybyło 5 sal lekcyjnych oraz aula. W 1992 roku wykonano generalny remont budynku B. Szkoła wzbogaciła się o dalsze 5 pracowni. W roku 1993 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą ukończono po trzech latach. Inwestycję sfinansowało Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przy udziale Miasta i Gminy Trzebnica. Powstał piękny obiekt składający się z sali głównej, siłowni, zaplecza socjalnego oraz pomieszczeń towarzyszących. W ostatnich latach wszystkie sale lekcyjne w szkole wyposażono w nowy sprzęt (ławki, krzesła, meble) oraz nowoczesne środki dydaktyczne. Utworzono przy bibliotece czytelnię dla uczniów i nauczycieli. W 1991 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Trzebnicy utworzono Liceum Zawodowe o kierunku sprzedawca, a w następnych latach: Liceum Ekonomiczne (ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość), oraz Liceum Handlowe. W roku 1995 zrezygnowano z kształcenia w Średnim Studium Zawodowym dla Dorosłych. Utworzono w to miejsce Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (na podbudowie ZSZ). Jesteśmy obecni Zespół Szkół dostosowuje kształcenie do potrzeb rynku pracy w makroregionie trzebnickim. Tworzy możliwości do kształcenia młodzieży na poziomie średnim, dbając ciągle o podniesienie prestiżu szkoły. Znaczenie szkoły dla rozwoju gospodarczego regionu trzebnickiego ciągle rośnie. Ciągłym procesem jest rozwój bazy dydaktycznej oraz pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Młodzież ucząca się w ZSZ zaczęła osiągać sukcesy w różnych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych o zasięgu regionalnym i wojewódzkim. Pierwsza młodzieżowa szkoła średnia rozpoczęła działalność 1 września 1991 r. Było to Liceum Zawodowe o kierunku sprzedawca-magazynier. Po latach zbierania doświadczeń, tworzenia warunków do rozwoju szkolnictwa średniego w roku szkolnym 1994/95 uruchomiono Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, rezygnując z naboru do Liceum Zawodowego. W roku szkolnym 1995/96 przeprowadzano po raz pierwszy nabór do Liceum Handlowego. W tym samym roku szkolnym uruchomiono Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W roku szkolnym 1996/97 oprócz kierunków, które uruchomiono w poprzednim roku, otwarto Liceum Ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość. W roku 2000 powstało Liceum Handlowe dla Dorosłych oraz Powiatowe Gimnazjum dla Dorosłych. W 2002 roku powstały nowe szkoły: Liceum profilowane, Technikum Ekonomiczne i Technikum Handlowe. W tym samym roku zmieniła się nazwa szkoły na Powiatowy Zespół Szkół nr 2.
A
teraz? Z roku na rok rośnie odsetek absolwentów naszej szkoły podejmujących naukę na wyższych uczelniach, rozwinął działalność samorząd szkolny, zdobywamy coraz lepsze miejsca w konkursach, olimpiadach zawodowych, sportowych, podniósł się prestiż szkoły, coraz więcej absolwentów szkół gimnazjalnych zainteresowanych jest nauką w naszej szkole, coraz więcej dowodów uznania dla naszej szkoły kierowane jest przez pracodawców zatrudniających naszych uczniów i absolwentów.
D
yrektorzy szkoły. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych był mgr Adam Waz (od 1 września 1982 do 31 sierpnia 1986). Drugim dyrektorem, od 1 września 1986 do 1 września 2002 był mgr Jan Frania. Od 1 września 2002 do 31 sierpnia 2017 dyrektorem Zespołu był mgr inż. Ireneusz Chudzikowski. Od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2022 dyrektorem szkoły był mgr Janusz Górka. Z dniem 1 września 2022 obowiązki dyrektora szkoły przejęła mgr Małgorzata Bogaczyńska