Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.
W celu dostarczenia do Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Na adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłac korespondencję, korzystając ze wzoru " Pismo ogólne" udostepnianego przez usługe powszechną o nazwie " Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostepna dla zalogowanego użytkownika portalu.

Adres naszej skrzynki podawczej: PZS2Trzebnica/SkrytkaESP

Ścieżka dostępu: Strona główna ePUAP > Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego” > Załatw sprawę -> w polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” wpisać – „Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy” i wybrać z rozwijanej listy „Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy" -> wypełnić, podpisać i wysłać znajdujący się na tej stronie formularz.

Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji placówki. Do formularza można dodawać załączniki. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Osoby wnoszące pismo powinny podać swoje imię, nazwisko i adres oraz podpisać się darmowym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

>>Informacje dotyczące Profilu Zaufanego