Grono pedagogiczne
Swietłana Akimenkowa język angielski
Paweł Andrzejczak język niemiecki i angielski
Adam Banasiak przedmioty informatyczne
Marta Borawska język angielski
Alicja Budzyń matematyka przedmioty informatyczne
Anna Choła biblotekarz i wiedza o kulturze
Alicja Demkowicz przedmioty ekonomiczne i logistyczne
Marta Dereniowska przedmioty ekonomiczne i logistyczne
Adam Domaradzki matematyka
Małgorzata Duda historia
Michał Fast przedmioty informatyczne i graficzne
Joanna Furtak przedmioty informatyczne i graficzne  fizyka
Jarosław Gajek przedmioty logistyczne
Jolanta Gawor język niemiecki
Janusz Górka religia historia
Ewa Gregolińska język niemiecki
Mateusz Grzesiak przedmioty logistyczne
Agnieszka Hejke język polski informatyka
Damian Hys przedmioty logistyczne
Zbigniew Hyski przedmioty informatyczne
Izabela Janicka wychowanie fizyczne
Dorota Janik przedmioty handlowe i ekonomiczne
Alina Kaczor język polski
Beata Kawalec - Górka przedmioty informatyczne i graficzne
Emilia Komorowska język angielski
Lila Komorowska język angielski
Dorota Kozłowska bibliotekarz wiedza o kulturze
Monika Kujawa matematyka
Alicja Kupiec przedmioty handlowe i ekonomiczne
Agnieszka Kuźmicka język angielski
Małgorzata Kwasek przedmioty ekonomiczne i logistyczne
Małgorzata Maciejak matematyka
Aleksandra Madaj matematyka
Krzysztof Małecki przedmioty mechaniczne fizyka
Patrycja Mrozińska wychowanie fizyczne
Renata Musialska wychowanie fizyczne
Joanna Nieradka plastyka
ks. Daniel Nowakowski religia
Agnieszka Nurek chemia podstawy przedsiębiorczości
Julita Padewska język polski
Lidia Rojewska wychowanie fizyczne
Alina Krzychała geografia
Joanna Kryczka matematyka i przedmioty handlowe
Maria Sawicka historia wiedza o społeczeństwie
Urszula Sierżant przedmioty ekonomiczne i logistyczne
Katarzyna Skorek język polski
Jolanta Slansky przedmioty ekonomiczne
Barbara Suwała przedmioty ekonomiczne
Monika Sozańska - Koszel wiedza o kulturze religia
Anna Wasiluk geografia
Barbara Wojciech biologia edukacja dla bezpieczeństwa
Dagmara Wolska wychowanie fizyczne