Grono pedagogiczne
Swietłana Akimenkowa język angielski
Paweł Andrzejczak język niemiecki i angielski
Adam Banasiak przedmioty informatyczne
Małgorzata Bogaczyńska język niemiecki
Marta Borawska język angielski
Justyna Borczuch wychowanie fizyczne
Alicja Budzyń matematyka i przedmioty informatyczne
Anna Choła biblotekarz
Alicja Demkowicz przedmioty ekonomiczne i logistyczne
Marta Dereniowska przedmioty ekonomiczne i logistyczne
Małgorzata Duda historia
Urszula Dufrat wychowanie fizyczne
Andrzej Durbajło wychowanie fizyczne
Michał Fast przedmioty informatyczne i graficzne
Jarosław Gajek przedmioty informatyczne i logistyczne
Jolanta Gawor język niemiecki
Dominika Gdowska  nauczyciel wspomagający
Janusz Górka pedagog i historia
Ewa Gregolińska język niemiecki
Mateusz Grzesiak przedmioty logistyczne i ekonomiczne
Agnieszka Hejke język polski i informatyka
Damian Hys przedmioty logistyczne
Izabela Janicka wychowanie fizyczne
Dorota Janik przedmioty handlowe i ekonomiczne
Agnieszka Januszowska doradca zawodowy
Sylwia Jarocha pedagog
Wojciech Kabat wychowanie fizyczne
Alina Kaczor język polski
Beata Kawalec - Górka przedmioty informatyczne i graficzne
Stanisława Kłos  bibliotekarz
Joanna Kołecka język angielski
Emilia Komorowska język angielski
Liliana Komorowska język angielski
Joanna Kornek przedmioty logistyczne
Dawid Kozica informatyka
Dorota Kozłowska bibliotekarz
Joanna Kryczka przedmioty handlowe
Agnieszka Krzan matematyka
Alina Krzychała geografia
Monika Kujawa matematyka
Alicja Kupiec przedmioty handlowe i ekonomiczne
Agnieszka Kuźmicka język angielski
Małgorzata Kwasek przedmioty ekonomiczne i logistyczne
Joanna Lewandowicz historia i teraźniejszość
Małgorzata Maciejak matematyka
Aleksandra Madaj matematyka
Renata Molska język polski
Patrycja Mrozińska wychowanie fizyczne
Renata Musialska wychowanie fizyczne
ks. Daniel Nowakowski religia
Agnieszka Nurek chemia i podstawy przedsiębiorczości
Julita Padewska język polski
Maria Sawicka historia i wiedza o społeczeństwie
Urszula Sierżant przedmioty ekonomiczne i logistyczne
Katarzyna Skorek język polski
Jolanta Slansky przedmioty ekonomiczne
Joanna Sobolewska edukacja dla bezpieczeństwa
Monika Sozańska - Koszel religia
Barbara Suwała przedmioty ekonomiczne
Angelika Szopa język angielski
Beata Śródka - Pawlaczyk historia
Beata Trela- Żelazko biologia
Anna Wasiluk geografia
Małgorzata Winkler - Sanecka język niemiecki
Barbara Wojciech biologia
Dagmara Wolska wychowanie fizyczne
Paweł Wolski wychowanie fizyczne
 Monika Wyszyńska biologia
Agnieszka Zgierska plastyka

 

dzien_nauczyciela_80.JPG